Hakkımızda

Günümüzde insanların konforlu ve hızlı ulaşım sağlaması temel gereksinimlerden birisi haline gelmiştir. Bu kapsamda havayolu ulaşım araçları, karayolu ulaşım araçları ve raylı sistem teknolojilerinde son yıllarda hızlı ve büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle geleneksel yakıt kullanımından uzaklaşılarak alternatif yakıtlı konvansiyonel sistemler ve hibrit ya da tamamen elektrikli araç teknolojilerinde sürekli gelişim sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra havayolu ulaşım araçları, karayolu ulaşım araçları ve raylı sistemlerinde kullanılan güç iletim sistemleri de değişim göstermekte olup, yeni nesil güç iletim sistemleri geliştirilmektedir. Tüm bu güç sistemlerinde ve aktarma organlarında dönüşüm ve gelişim meydana gelirken daha hafif, aerodinamik yapısı geliştirilmiş taşıt tasarımları da söz konusudur. Bu açıdan değerlendirildiğinde malzeme ve imalat teknolojilerinde yaşanan gelişmeler de taşıt aerodinamiği bakımından belirleyici olmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında taşıt teknolojilerinin yalnızca temel bir mühendislik bilim dalı tarafından incelenmesi yerine disiplinler arası çalışmaların alana daha fazla katkı sağlayacağı anlaşılmaktadır. TASAM’ın inisiyatifi ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sürdürülen Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 (TSV 2023) kapsamında otomotiv, sanayi ve ileri teknoloji başlıkları altında söz konusu taşıt teknolojileri ile alakalı endüstri kolları ve bu teknolojilerin geliştirilmesi lokomotif sektörler olarak belirlenmiştir. Son yıllarda ülkemizde 2023 hedefleri doğrultusunda hava aracı, otomobil, yeni nesil toplu taşıma araçları ve demiryolu sistemleri üzerine ciddi yatırımlar yapılırken yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi konusunda teşvik ve destekler sağlanmaktadır. Bu sektörlerin ve teknolojilerin milli ve yerli kaynaklar ile geliştirilmesinin ise ancak ülkemizde yetiştirilecek alanında yetkin ve donanımlı insan kaynağı ile mümkün olabileceği öngörülmektedir. Taşıt Teknolojileri Anabilim Dalı tezli lisansüstü programlar ile ulusal hedeflere yönelik araştırma faaliyetleri yürütebilecek, yukarıda değinilen lokomotif sektörlere yönelik kendini geliştirecek insan gücü eğitimi verilecek olup, yerli ve milli hava aracı sistemleri, otomobil, elektrikli otobüs, raylı sistemler gibi projelere altlık teşkil ederek katkı verecek Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmesi hedeflemektedir. Taşıt Teknolojileri Anabilim Dalı (Disiplinler Arası Program)’nın misyonu; konvansiyonel ve yeni nesil taşıt teknolojileri (hava araçları, otomobil, raylı sistemler vb.) konusunda araştırma yapabilen, taşıt teknolojilerinin tasarımı ve testleri konularında yetkin, taşıt teknolojileri üretebilen ve kullanabilen, milli ve yerli projelerde görev alabilecek nitelikte araştırmacı ve uzmanların yetiştirilmesidir. Anabilim Dalımızın başlıca amacı, lisansüstü eğitime başlayacak öğrencilere; taşıt teknolojileri konusunda bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme, derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Böylelikle öğrencilerimiz lisansüstü eğitimlerini tamamladıklarında kişilerarası çalışma kabiliyetine sahip olacaklardır.

Sayısal Veriler